Categoria: Urbanisme

Treballs previs a fi d’adaptar els terrenys a la configuració prevista pel planejament d’urbanització del sector PMU-01 Foto: PUMSA
foto:; Lluís Rugama