L’Institut Català de les Dones (ICD) ha publicat un nou informe que destaca les persistents desigualtats que pateixen les dones a Catalunya, incloent una significativa bretxa salarial del 19,9%.

 

L’informe, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) i presentat en el seu 12è plenari, ofereix una visió exhaustiva sobre les desigualtats de gènere en diverses àrees com el treball, la formació, la cultura, la salut, l’esport i les tecnologies de la informació. La presidenta de l’ICD, Meritxell Benedí Altés, ha remarcat que, malgrat alguns avanços, les dones continuen afrontant importants desigualtats.

Bretxa salarial i laboral

Les dades mostren una bretxa salarial anual del 19,9% entre homes i dones, amb diferències notables en sectors com la restauració (31,4%) i les ocupacions elementals (31,2%). Només el 51,3% de les dones estan ocupades, un 9,2% menys que els homes, i representen el 33,3% dels càrrecs de direcció. En àmbits com la sanitat i els serveis socials, les dones constitueixen el 74,6% del personal.

Formació

En l’àmbit acadèmic, les dones superen els homes en titulacions universitàries, però la seva presència es redueix en els estudis de doctorat i les ciències. En formació professional, les dones predominen en àrees com imatge personal (90,4%) i serveis socioculturals (84,2%), mentre que els homes dominen sectors com informàtica (100%) i manteniment de vehicles (97%).

Salut

L’informe també assenyala que el 41,1% de les dones pateixen alguna malaltia crònica, en comparació amb el 34,6% dels homes. Les dones també presenten una incidència més alta d’incontinència i endometriosi, i una major prevalença de depressió i ansietat respecte als homes.

Cures i conciliació

Les dones assumeixen la major part de les tasques de cura i domèstiques, sol·licitant el 89,2% de les excedències per cura de criatures i el 78,3% per cura de familiars dependents. A més, dediquen més temps a les tasques domèstiques que els homes, i són majoritàriament responsables de la cura dels infants i persones grans.

Observatori de la Igualtat de Gènere

L’OIG, adscrit a l’Institut Català de les Dones, té com a objectiu analitzar i promoure la igualtat de gènere a través d’informes i estudis. En el plenari d’aquest any, també s’han presentat l’estudi ‘L’aportació de la dona a l’economia espanyola’ de PIMEC i el projecte pilot de punts liles del Col·legi de Pedagogia de Catalunya (Copec).