Aigües de Mataró (AMSA) ha iniciat un innovador programa de doctorat industrial per investigar el model hidrogeològic i la recàrrega artificial de l’aqüífer del Maresme, amb l’objectiu de millorar la resiliència hídrica de la zona.

 

L’empresa municipal Aigües de Mataró gestiona 39 captacions d’aigua subterrània, procedents de pous i mines, que representen el 20% de l’aigua subministrada a la ciutat, mentre que la resta prové de la xarxa d’aigua en alta d’ATL (Aigües Ter Llobregat). Tot i que actualment la demanda d’aigua està coberta, els reptes del canvi climàtic, l’expansió urbana i la dependència de la xarxa d’ATL fan necessari conèixer millor els recursos hídrics locals per assegurar-ne la disponibilitat futura i prevenir problemes d’abastament.

Aquest programa es fonamenta en tres eixos principals: l’estudi geològic estructural de les zones de recàrrega de l’aqüífer, l’actualització del model de l’aqüífer de la riera d’Argentona (actualment basat en dades de 2007-2012) i la investigació de mesures per augmentar i millorar la quantitat i qualitat de l’aigua disponible, com la recàrrega amb aigües residuals tractades o aigües d’avingudes.

El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Grup d’Hidrologia Subterrània (GHS), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i es desenvolupa gràcies al programa de Doctorats Industrials.