Els hospitals de la xarxa pública catalana, SISCAT, començaran a tramitar directament les baixes laborals per cirurgia major ambulatòria i parts, evitant així uns 100.000 desplaçaments anuals innecessaris als usuaris.

 

A partir d’aquesta setmana, els hospitals de la xarxa pública catalana (SISCAT) gestionaran de manera directa les baixes laborals per cirurgia major ambulatòria (CMA) i parts. Aquesta nova mesura té com a objectiu agilitzar els processos administratius i millorar l’experiència dels pacients, evitant que aquests hagin de desplaçar-se als centres d’atenció primària (CAP) per fer els tràmits corresponents. La iniciativa, que ja es va testar amb èxit a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, s’estendrà progressivament a tots els hospitals catalans.

En el cas de la CMA, es calcula que més del 97% dels pacients en situació laboral activa podran sol·licitar la baixa laboral directament des del centre hospitalari. Aproximadament un 10% d’aquests pacients requeriran una baixa inferior a 5 dies, que es gestionarà completament a l’hospital, mentre que la resta continuarà el seguiment des de l’atenció primària. Aquest canvi permetrà evitar entre 64.000 i 85.000 desplaçaments anuals.

Pel que fa als parts, les dones que tinguin una baixa laboral activa en el moment del part podran gestionar l’alta directament des de l’hospital, una mesura que evitarà gairebé 17.000 desplaçaments anuals als CAPs. En conjunt, aquestes noves gestions permetran estalviar uns 200.000 desplaçaments innecessaris cada any i alliberar els professionals de l’atenció primària de càrregues administratives, afavorint així una millor atenció als pacients.