El subsector de les indústries tèxtils del Maresme ha vist una reducció significativa dels llocs de treball el 2023, segons un informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal.

 

Les indústries tèxtils del Maresme, que representen el 9,6% de la facturació comarcal amb 756 milions d’euros, han experimentat una pèrdua de 202 llocs de treball i 8 comptes de cotització l’any passat. Tot i una ràpida recuperació després de la pandèmia, el sector ha retrocedit, afectant especialment la confecció de peces de vestir, que ha registrat una disminució del 5,5% en l’ocupació.

Aquesta caiguda també es reflecteix en la contractació laboral, amb 1.654 contractes formalitzats, 766 menys que l’any anterior, cosa que suposa una disminució del 31,65%. Al Maresme hi ha actualment 408 empreses tèxtils que donen feina a 4.976 persones, de les quals 4.188 són assalariades i 789 autònomes.