L’objectiu de l’Oficina d’Atenció i Intervenció en Ocupacions és el de coordinar els serveis municipals per oferir assistència jurídica a la ciutadania i comunitats afectades.

 

L’Ajuntament de Mataró ha presentat la nova Oficina d’Atenció i Intervenció en Ocupacions. Aquest servei, inclòs al Pla d’Actuació Municipal de 2024, busca oferir orientació jurídica i coordinar l’actuació dels serveis municipals en matèria d’ocupacions. La presentació ha tingut lloc a l’oficina Cerdanyola de l’Espai Mataró Connecta, amb la presència de l’alcalde David Bote, la regidora de Mataró Segura Núria Moreno, i el portaveu del PP Cristian Escribano.

Les funcions de la nova oficina inclouen:

  • Proporcionar orientació jurídica a ciutadans i comunitats afectades per ocupacions, a través d’advocats designats pel Col·legi d’Advocats de Mataró (ICAMAT). El servei es prestarà els divendres laborables, de manera itinerant, a les oficines de Centre, Rocafonda i Cerdanyola de l’Espai Mataró Connecta, amb cita prèvia.
  • Coordinar la resposta transversal dels serveis municipals (Policia Local, Habitatge, Salut Pública, Convivència i Civisme, Mediació, Benestar Social, etc.) en matèria d’ocupacions.
  • Facilitar la col·laboració amb l’administració de justícia, cossos policials i operadors immobiliaris.
  • Implementar un protocol d’actuació coordinat i continu per a la prevenció i intervenció en ocupacions.
  • Realitzar un seguiment exhaustiu dels casos d’ocupació prioritaris per raons de delinqüència, salubritat o conflictes de convivència.

Relacionat amb la iniciativa, s’ha celebrat una sessió formativa a l’ICAMAT, dirigida a professionals de l’advocacia i administració. La sessió, a càrrec del magistrat del Tribunal Suprem Vicente Magro Servet, ha abordat aspectes pràctics relacionats amb situacions d’ocupacions.