A partir de l’1 d’abril, es regularà la taxa per carregar vehicles elèctrics als aparcaments municipals de PUMSA amb l’objectiu de fomentar un ús més eficient del servei i promoure la innovació en infraestructura de carregadors.

 

Actualment, hi ha 12 punts de càrrega repartits en tres aparcaments a la plaça de les Tereses, la plaça de Granollers i l’Espai Firal – Parc Central. A partir de l’1 d’abril, aquest servei deixa de ser gratuït i s’estableix una tarifa de 0,25 € per kwh.

Cada aparcament està equipat amb quatre punts de càrrega amb característiques específiques, incloent-hi una càrrega màxima de 22 a 3,7 kwh en funció del nombre de vehicles connectats. El pagament es pot fer amb targeta bancària per temps o per kwh mitjançant una aplicació que notifica quan la càrrega s’ha completat. La tarifa inicial és de 0,25 euros per kwh, i després de finalitzar la càrrega, la tarifa es redueix a 0,0300 € per minut per fomentar la rotació.

Per obtenir més informació sobre el servei i el seu ús, es pot consultar els tipus de carregadors disponibles, la velocitat de càrrega i com carregar el vehicle elèctric amb l’aplicació EVcharge. A més, es preveu la instal·lació de cinc nous punts de càrrega, dos a la plaça de Granollers, dos a l’Espai Firal-Parc Central i un a la plaça de Cuba.