El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat ha entregat un document exhaustiu de 85 pàgines al Govern, detallant una proposta de finançament singular per a Catalunya.

 

La iniciativa, liderada per la consellera Natàlia Mas Guix, advoca per un model de sobirania fiscal total, en el qual la Generalitat passaria a recaptar la totalitat dels impostos generats al territori. Aquest canvi radical busca posar fi a dècades d’injustícia fiscal, una qüestió prioritària per al president Aragonès, que presentarà la proposta a Madrid demà.

La proposta, que es basa en un model de sobirania fiscal plena, implica que la Generalitat assumiria la gestió i recaptació de tots els impostos pagats a Catalunya, incloent-hi l’IVA, l’IRPF i altres impostos importants. Aquest canvi representaria un augment massiu en els ingressos, estimat al voltant de 52.000 milions d’euros anuals, el doble de l’actual model de finançament.

A més, aquest nou sistema inclou dos instruments addicionals per assegurar l’equitat entre regions: una transferència a l’Estat per als serveis prestats a Catalunya i un fons de reequilibri territorial per a les comunitats amb menys capacitat econòmica. La quantificació d’aquests elements s’acordaria en una negociació conjunta entre la Generalitat i el Govern central.

La consellera Mas Guix ha defensat la proposta com un canvi de paradigma necessari per al benestar de Catalunya, subratllant que és “justa, raonable i imprescindible”. A més, ha destacat la viabilitat tècnica i jurídica del pla, assegurant que beneficia tant la ciutadania com l’economia catalana en general.

Aquesta proposta de finançament singular ha estat àmpliament reclamada per la societat catalana, vista com una necessitat urgent per corregir dècades d’injustícia fiscal. La Generalitat busca amb aquesta iniciativa un sistema fiscal més ajustat a les necessitats i realitats de Catalunya, amb l’esperança de garantir un futur econòmic i social més prometedor per als seus ciutadans.