En ocasió del proper Dia Mundial dels Drets del Consumidor el 15 de març, l’OCIC Maresme ha revisat les seves estadístiques, destacant un augment notable en les consultes i reclamacions. Destaquen els temes de reparació de vehicles i sector immobiliari

 

Amb un total de 2.518 actuacions, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ha experimentat un increment en les reclamacions, especialment en àrees com la reparació de vehicles i el sector immobiliari.

El servei de l’OCIC Maresme, proporcionat pel Consell Comarcal, té com a objectiu protegir els drets dels consumidors. Això inclou l’atenció de consultes, queixes, denúncies i reclamacions relacionades amb el consum, mitjançant mediació o arbitratge si és necessari.

Les 1.012 reclamacions presentades l’any passat representen un increment significatiu del 10% respecte a l’any anterior. La majoria d’aquestes reclamacions es van centrar en temes com els subministraments bàsics, com l’electricitat, seguits per les telefonies i el transport aeri. Les consultes, d’altra banda, van veure un augment substancial en temes relacionats amb la reparació de vehicles i el sector immobiliari, indicant una preocupació creixent en aquestes àrees per part dels consumidors.

D’altra banda, les consultes sobre trucades comercials no desitjades, tot i estar prohibides des del 2023, continuen sent un problema persistent. Això destaca la necessitat contínua de protegir els consumidors davant pràctiques comercials indesitjades.

En resum, l’OCIC Maresme ha observat un augment tant en les reclamacions com en les consultes, indicant la importància de continuar vetllant pels drets dels consumidors en un ampli ventall de temes, des de la reparació de vehicles fins al sector immobiliari.