En marxa la convocatòria per a la cobertura del càrrec de Defensor o Defensora de la Ciutadania de Mataró, vacant des del passat juny del 2022 a causa del traspàs de Jordi Puigderrajols i Coll, qui va exercir com a Defensor des de la fundació de l’òrgan, el 15 de gener del 2001.

 

S’inicia el període de convocatòria per al procés de selecció de la Defensoria de la Ciutadania de Mataró, que romandrà obert fins al 15 d’abril. La difusió del procés s’efectuarà a través del BOP i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a les entitats via l’Agència de Suport a les Entitats, i al públic en general mitjançant els canals web, les xarxes socials municipals i els mitjans de comunicació locals. L’objectiu és arribar al màxim nombre de persones possible per tal d’assegurar una àmplia participació en el procés de selecció.

Les candidatures es podran presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del web municipal, o bé de manera presencial a les Oficines d’Atenció i Assistència a la Ciutadania.

La valoració de les candidatures serà duta a terme per la Junta de Portaveus, que filtrarà els perfils segons els requisits i incompatibilitats establerts, per finalment seleccionar els candidats més idonis. La decisió final recaurà en l’alcalde, David Bote, qui presentarà la candidatura escollida al Ple municipal, amb l’objectiu de sotmetre-la a votació durant la sessió ordinària de juliol.

La Defensoria de la Ciutadania exerceix diverses funcions, incloent l’assessorament en temes de competència municipal, la supervisió de les actuacions de l’administració local, la resolució de queixes, la realització d’investigacions i actuacions d’ofici, entre altres. A més, promou la mediació i altres formes de resolució de conflictes, emet dictàmens i informes, i difon els drets humans a la ciutat. Aquest òrgan també pot fer propostes de modificacions normatives i vetllar pel bon funcionament de l’administració municipal.

El procés de selecció està obert a totes les persones residents o vinculades al municipi de Mataró, que presentin la seva sol·licitud acompanyada d’un projecte sobre la organització de les tasques de la Defensoria de la Ciutadania.

Les defensories locals estan establertes a 46 ajuntaments de Catalunya, oferint servei a una població de 4,6 milions d’habitants.