La Generalitat obre la segona convocatòria d’ajuts al lloguer destinada als joves, a partir d’avui i fins al 12 d’abril. Aquesta convocatòria s’uneix a altres iniciatives similars dirigides a diferents grups d’edat, com la destinada a persones majors de 65 anys. Properament, també es preveu la convocatòria per a persones de 35 a 64 anys.

 

Aquests ajuts representen una eina fonamental per a evitar l’exclusió residencial de les famílies i individus amb menors recursos, que no es trobin en risc imminent d’exclusió. En aquest sentit, existeixen ajuts disponibles durant tot l’any per als casos d’emergència.

Les característiques principals de la convocatòria per als joves de fins a 35 anys inclouen un termini de sol·licitud que s’estén des del 11 de març fins al 12 d’abril a les 15 hores. L’import varia entre 250 euros com a màxim i 20 euros com a mínim al mes. Cal destacar que no es consideren vàlids els contractes de lloguer entre persones amb parentiu.

Els requisits per optar a aquests ajuts inclouen tenir una edat màxima de 35 anys a data del 26 de febrer de 2024, residir legalment a Catalunya, ser titular del contracte de lloguer, els ingressos de la unitat de convivència han de ser inferiors a 24.301,58 euros anuals, el lloguer no pot superar l’import màxim establert i no s’ha de rebre cap altre ajut pel mateix motiu.

Quant a l’import màxim del lloguer, aquest varia segons la ubicació de l’habitatge. Per a l’àmbit metropolità de Barcelona, inclòs Mataró i comarca, és de 950 euros per habitatge i 450 euros per habitació. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i unitats de convivència amb membres amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim és de 1.100 euros al Maresme.

Per sol·licitar l’ajut, es recomana realitzar el tràmit preferiblement en línia o de manera presencial a l’Oficina Local d’Habitatge, on s’ofereix assessorament amb cita prèvia. L’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, l’any 2023, va gestionar un total de 2.430 sol·licituds d’ajuts al lloguer.