El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme ha informat que l’empresa Baula Recerca Arqueològica SL ha iniciat els treballs de desmuntatge i trasllat de les troballes arqueològiques del jaciment de Ca la Madrona.

 

Durant la intervenció arqueològica preparatòria, les troballes han estat meticulosament documentades per al seu desmuntatge i emmagatzematge. Es preveu que temporalment es conservin al mateix recinte abans de ser traslladades definitivament a l’espai del Bon Recés, situat a 250 metres de distància, per a la seva futura accessibilitat al públic.

El trasllat de les troballes, autoritzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, permetrà progressar en les obres de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme, un projecte d’infraestructura pública de gran valor ambiental, econòmic i social, que té com a objectiu promoure l’economia circular.

Traslladar Restes: Una Fórmula Excepcional de Salvaguardar el Patrimoni

La legislació actual sobre patrimoni considera el trasllat de restes arqueològiques com una opció viable en casos on no hi ha alternatives viables. A Catalunya i altres indrets, el trasllat ha demostrat ser una eina efectiva per preservar el patrimoni i fins i tot convertir-lo en un recurs educatiu i de difusió arqueològica.

Exemples com la Basílica paleocristiana del Francolí a Tarragona, el dolmen de Sols de Riu a Baronia de Rialb, o les restes de la vil·la romana de Cambre a Galícia, són testimonis d’aquesta pràctica exitosa.

Parc Circular Mataró-Maresme: Un Projecte Innovador Cap a l’Economia Circular

El Parc Circular Mataró-Maresme, impulsat pel Consorci de Residus del Maresme, és un projecte amb una visió de promoció de l’economia circular i la reducció de residus. Amb una inversió estimada de 41 milions d’euros, aquest parc no només ofereix serveis a la ciutadania per a la gestió de residus, sinó que també pretén ser un pol d’atracció per a iniciatives empresarials en l’àmbit de l’economia circular.

Amb un impacte socioeconòmic positiu i alineat amb les polítiques europees i estatals d’economia circular, aquest projecte representa una oportunitat per a la modernització industrial i el desenvolupament urbà sostenible.