L’Ajuntament de Mataró ha presentat el seu Pla Estratègic de Subvencions (PES) per al període 2024-2026, consolidant així les seves polítiques de suport a l’activitat d’utilitat pública i el desenvolupament social.

 

Amb l’objectiu de millorar la transparència i l’avaluació de les subvencions, aquest pla incorpora els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), els eixos del Pla de Mandat 23-27 i les accions de l’Agenda Urbana 2030 de Mataró.

El PES consta de disset seccions que regulen diversos aspectes, com la presentació, els principis, els beneficiaris, els objectius estratègics de la política de subvencions i els mecanismes de seguiment i avaluació. Entre els principals objectius estratègics del període 2024-2026 es troben la garantia dels drets bàsics, la promoció de Mataró com a capital comarcal, el foment de la participació ciutadana, l’enfortiment de l’activitat educativa, cultural i esportiva, la protecció del medi ambient, i la promoció de valors de convivència i cooperació.

El PES assigna un total de 13,5 milions d’euros per a subvencions durant els pròxims tres anys, subjectes a disponibilitat pressupostària adequada.