En resposta a l’estat d’emergència declarat per la Generalitat a causa de la sequera, la ciutat de Mataró posa en marxa les mesures pertinents per garantir un ús responsable de l’aigua.

 

Amb els nivells de reserva d’aigua a la conca Ter-Llobregat al 15% de la seva capacitat total, el Comitè Municipal de Sequera ha aprovat la implementació de les restriccions establertes pel Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera (PES) de la Generalitat.

Aquestes mesures inclouen la suspensió del reg als camps i terrenys esportius municipals, amb l’excepció del camp municipal d’hoquei herba, on es permetrà el reg amb aigua freàtica només per a partits oficials. Les piscines municipals hauran d’adoptar mesures de reducció del consum d’aigua a les dutxes, i se suspèn el reompliment de la piscina exterior del complex esportiu El Sorrall.

A més de les restriccions mencionades, s’insta als ciutadans a seguir les mesures d’estalvi establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per evitar un deteriorament addicional de les reserves d’aigua. Mataró, tot i destacar-se com un dels 10 municipis amb menor consum d’aigua, fa una crida a la conscienciació ciutadana i a la col·laboració de tots els sectors per enfrontar aquesta situació de sequera.

Cal recordar que Mataró ja va aprovar el seu Pla d’emergència en situació de sequera el 2022, en línia amb els marcs normatius establerts a nivell nacional i regional per gestionar aquest tipus de situacions.