La iniciativa ofereix als participants la oportunitat d’alternar la formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat amb l’experiència laboral remunerada, consolidant la figura de l’aprenent en l’entorn empresarial.

 

Aquest mes de febrer, 15 joves subscriuran el contracte que els permetrà iniciar la seva formació teòrica i pràctica amb 14 empreses locals participants, 6 de les quals ja han repetit l’experiència. La formació inclourà l’obtenció de certificats de professionalitat en l’àmbit de les instal·lacions, mentre que la part pràctica es desenvoluparà en empreses del sector, proporcionant als estudiants una experiència integral en el seu camp d’interès.

El programa, amb una durada de 12 mesos, combina la formació (ocupant el 35% de la jornada laboral) amb el treball real (65% de la jornada), permetent als participants convertir-se en aprenents i adquirir experiència remunerada des del primer dia. Aquest model, que implica una estreta col·laboració entre empreses i centres educatius, assegura que els alumnes adquireixin coneixements directament relacionats amb les necessitats del mercat laboral.

A més, la metodologia del programa FPO Dual implica una selecció prèvia dels candidats, seguida d’una sessió d’Speed Dating que facilita el contacte entre empreses i aspirants. Això permet que tant les necessitats de les empreses com els interessos dels estudiants es tinguin en compte a l’hora de seleccionar els participants.

La iniciativa, que ja ha demostrat ser un èxit durant la seva primera edició, ofereix avantatges tangibles tant per als alumnes com per a les empreses participants. Amb un enfocament pràctic i orientat al mercat laboral, el programa FPO Dual es consolida com una eina eficaç per a la formació i la inserció laboral a Mataró i la comarca del Maresme.