Els alcaldes i alcaldesses de les ciutats de l’Arc Metropolità de Barcelona van mantenir una trobada amb la Directora General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya, per expressar les seves preocupacions derivades de la proposta del Decret del Pla de Qualitat de l’Aire.

 

La normativa, presentada sense consens amb els municipis, podria impactar més de la meitat dels vehicles actuals de les ciutats de la regió, en un context de mancances estructurals en el transport públic.

Les alcaldies de l’Arc Metropolità van iniciar un treball conjunt per acordar un model de Zones de Baixes Emissions (ZBE) adaptat a les característiques i necessitats dels nou municipis, prenent en consideració aspectes socials i territorials. No obstant això, el Decret del Pla de Qualitat de l’Aire, presentat recentment i actualment en fase d’al·legacions, modifica substancialment aquesta tasca conjunta, sense tenir en compte la realitat socioeconòmica i de transport de la regió.

Els representants municipals mostren la seva oposició al contingut actual del decret, el qual consideren que vulnera les competències municipals i no s’adapta a la realitat dels municipis de l’Arc Metropolità, especialment pel que fa a la infraestructura de transport i al dèficit crònic de transport públic.

Segons dades de la Direcció General de Trànsit, ciutats com Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró i Sabadell serien les més afectades per les restriccions als vehicles sense etiqueta i amb etiqueta B, amb un impacte sobre més de la meitat dels vehicles dels municipis. Això afectaria principalment els residents amb menors ingressos, sense la possibilitat d’actualitzar els seus vehicles amb regularitat.

A més, es posa de manifest la necessitat d’avaluar amb rigor l’eficàcia d’aquestes mesures en la lluita contra el canvi climàtic, evitant generar desafecció entre la ciutadania. En aquest context, s’ha sol·licitat la retirada del decret i s’ha instat al Departament d’Acció Climàtica a treballar en una nova proposta consensuada, més ajustada a la realitat del territori i amb una inversió substancial en transport públic.

Tot i les divergències, les parts s’han compromès a continuar dialogant per trobar punts de consens, mentre es resolen les al·legacions presentades i s’explora una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.