Davant de la crisi causada per la sequera i la seva impacte en l’abastament d’aigua, la CUP Mataró proposa una sèrie de mesures per garantir el subministrament i el sanejament de l’aigua, considerats drets essencials per a tothom.

 

Les mesures proposades per la CUP, se centren en una gestió eficaç de l’aigua, incloent-hi polítiques ambientals i socials per afrontar la situació actual i adaptar-se al canvi climàtic.

La sequera actual no només és el resultat de la falta de precipitacions, sinó també d’una gestió deficient de l’aigua al llarg del temps, sense una planificació adequada dels recursos. Les projeccions del canvi climàtic indiquen una reducció en la disponibilitat d’aigua a Catalunya, posant en relleu la necessitat d’implementar mesures sostenibles per evitar el col·lapse del sistema.

La CUP proposa diverses accions urgents, com l’adaptació dels motors de les piscines públiques per utilitzar aigua de mar, la promoció de l’aigua salada en piscines no destinades a competicions oficials i la implementació de sistemes de recollida d’aigües pluvials en les obres municipals. A més, es busca involucrar els sectors privats en aquesta lluita, amb la redacció d’ordenances per promoure la reutilització d’aigua en les noves construccions i la identificació dels grans consumidors industrials per aplicar mesures d’estalvi.

Amb això, la CUP Mataró espera fer front a la sequera de manera integral, prioritzant solucions de baix impacte econòmic i alt benefici social i ambiental.