Aquesta setmana ha marcat l’inici dels treballs de desbrossament, documentació i consolidació de les restes arqueològiques del jaciment de Ca la Madrona, a càrrec de l’empresa Baula Recerca Arqueològica SL. Aquestes accions preliminars precedeixen el desmuntatge i la posterior reubicació de les troballes a la zona del Bon Recés, on es planeja establir un centre d’interpretació per a la seva divulgació.

 

L’autorització per a aquests treballs, concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, inclou el permís per al trasllat de les troballes a aquesta àrea propera, on es prepararan per a la seva exhibició al públic.

Les troballes arqueològiques descobertes fins ara inclouen vestigis datats en diversos períodes històrics, des del segle XIV fins a l’època romana. Tot i que l’estat de conservació d’aquestes restes és precari, són de gran interès per la comprensió de la història local i seran traslladades i museïtzades en el nou centre d’interpretació.

L’Ajuntament de Mataró té la intenció de situar aquest centre a la zona del Bon Recés, apropant així les troballes al seu lloc original. Aquesta àrea formarà part de l’anella verda i servirà com a nou punt d’interès cultural i turístic per a la ciutat.

Aquest pas és fonamental per avançar en les obres de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme, un projecte d’infraestructura pública amb un gran valor ambiental, econòmic i social, destinat a impulsar un model d’economia circular.

El Parc Circular Mataró-Maresme, impulsat pel Consorci de Residus del Maresme i altres institucions, té com a objectiu fomentar l’economia circular i la reducció de residus. Aquest projecte innovador promou la reparació, la reutilització i la valorització de materials i productes, alhora que ofereix serveis gratuïts a la ciutadania per a la gestió sostenible dels residus.

Amb una inversió estimada de diversos milions d’euros i el suport de fons públics i privats, el Parc Circular esdevindrà un centre d’activitats diverses, combinant iniciatives ciutadanes amb projectes empresarials centrats en la economia circular. Aquest enfocament integrat té com a objectiu generar ocupació, impulsar el desenvolupament urbà i contribuir a la transició cap a un model de producció i consum més sostenible, en línia amb els objectius europeus d’economia verda.