Una denúncia presentada a Mataró ha posat en evidència una pràctica fraudulenta per part de l’empresa comercialitzadora de gas butà, que aplicava un sobrepreu il·legal a cada bombona, una situació que es repeteix a altres localitats.

 

El grup parlamentari Plurinacional de SUMAR ha presentat aquest dilluns una sèrie de qüestions a la Mesa del Congrés, dirigides al Govern, amb l’objectiu de conèixer les mesures preses en relació amb el cas del sobrepreu que havien de pagar els clients de gas butà a l’empresa comercialitzadora.

Fa uns dies, diversos mitjans de comunicació van difondre la notícia d’una presumpta estafa al barri de Cerdanyola de Mataró, on es cobrava de manera sistemàtica un preu inflat per les bombones de butà, arribant fins als 5 euros per bombona.

Aquest cas ha posat de manifest que aquesta pràctica no és un cas aïllat, i que s’ha convertit en una pràctica habitual en moltes altres poblacions, amb l’abast exacte d’aquesta irregularitat encara desconegut.

En Comú Podem, a través del grup parlamentari de SUMAR, ha presentat una pregunta al Govern perquè informi sobre les mesures preses per determinar l’abast d’aquesta presumpta irregularitat i les sancions que podrien imposar-se a l’empresa comercialitzadora si es confirmen les irregularitats. A més, es demana al Govern quines mesures es prendran per compensar les famílies afectades i quines garanties s’establiran per evitar que aquesta situació es repeteixi en el futur.