El Govern local va informar ahir, dijous 1 de febrer, al Ple de l’Ajuntament de Mataró de l’aprovació, mitjançant decret, del Pla Jove que dirigirà les polítiques juvenils de la ciutat fins al 2027. Amb l’emancipació, benestar i salut com a pilars fonamentals, aquest document fixa les estratègies per fomentar l’autonomia, participació i salut integral entre els joves mataronins.

 

El Pla Jove x Mataró per al període 2023-2027, promogut per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mataró, representa un compromís ferm amb el futur dels joves de la ciutat. En les fases de diagnòstic i disseny, la comunitat ha participat activament mitjançant entrevistes, enquestes i espais de debat, garantint que les polítiques reflecteixin les autèntiques necessitats i aspiracions dels joves.

Eixos Estratègics:

  1. Emancipació: Fomentant projectes de vida, l’autonomia i l’equitat, aquest eix es dedica a àmbits com la formació, ocupació, habitatge i orientació, posant l’èmfasi en suport educatiu, millora de competències i inserció laboral digna.
  2. Transformació i Cocreació: Amb un focus en la construcció col·lectiva, participació activa i implicació juvenil, aquest eix aborda àmbits com la cultura, espai públic i participació ciutadana, destacant la cocreació i el treball col·lectiu.
  3. Benestar i Salut: Amb projectes centrats en la prevenció de riscos en consum de drogues, promoció de l’esport, benestar emocional i sostenibilitat ambiental, aquest eix busca millorar el benestar integral dels joves.
  4. Igualtat, Diversitat i Inclusió Social: Aspira a crear una ciutat justa i oberta amb igualtat d’oportunitats, abordant àmbits com la igualtat de gènere, diversitat sexual i acció social, amb un èmfasi en la lluita contra les violències i la inclusió comunitària.
  5. Referencialitat i Comunicació: Centrat en millorar la visibilitat i desestigmatització dels joves, aquest eix busca consolidar els serveis juvenils i millorar la comunicació entre l’administració i la població jove, tant online com offline.