Segons les dades de l’Informe sobre el Producte Interior Brut comarcal i municipal del Maresme, el sector serveis lidera l’activitat econòmica amb una contribució del 76,8% al PIB comarcal. Aquesta xifra situa el Maresme com la cinquena comarca catalana en termes de PIB global, tot i que queda a la cua en PIB per càpita.

 

L’informe revela que, durant el 2021, el Maresme va generar 9.743,3 milions d’euros, representant el 4% del PIB català. Tot i aquest fort creixement del 7,8% respecte a l’any anterior, el PIB per càpita de la comarca se situa en 21.300€, una de les més baixes de Catalunya.

Palafolls i Vilassar de Dalt destaquen com els municipis maresmencs amb el PIB per habitant més elevat, amb xifres de 36.400€ i 34.700€ respectivament, superant la mitjana catalana. Per contra, Tiana (12.600€) i Premià de Mar (14.100€) són els municipis amb el PIB per càpita més baix.

En el desglossament per sectors, el pes dels serveis és destacat, contribuint en un 76,8% al PIB comarcal. El sector industrial se situa en segon lloc amb un 16%, per sota de la mitjana catalana. La construcció ocupa el tercer lloc amb un 5,8%, mentre que el sector primari representa l’1,4%.

Comparant amb el 2020, el PIB maresmenc ha crescut un 7,3%, amb un increment més intens en el sector primari (+12,4%), seguit per la indústria (8,1%) i els serveis (7,8%). La construcció, però, ha experimentat una disminució del 1,7%.

Mataró destaca com el municipi amb el PIB més elevat (2.993,2 milions d’euros), mentre Sant Pol de Mar registra el PIB més baix (106,2 milions €). Dosrius lidera l’increment més destacat amb un creixement del 15,9%, mentre Palafolls presenta un augment més discret amb un 1%.

En el desglossament per municipis, Calella és el que destaca amb un 91,7% de contribució dels serveis al PIB municipal, seguit de Cabrils (89,1%) i Premià de Mar (88,9%). Palafolls és l’única excepció, amb la indústria liderant amb un 48,8% de contribució al seu PIB municipal.

Amb aquestes dades, el Maresme es consolida com una comarca amb una economia dinàmica impulsada principalment pel sector serveis, tot i que encara afronta reptes per millorar el seu PIB per càpita.