El Grup Municipal d’En Comú Podem presenta a l’Ajuntament una declaració institucional per abordar les deficiències en la xarxa d’autobusos interurbans que connecta Mataró amb altres municipis i Barcelona.

 

Els Comuns es fan ressò de les preocupacions dels ciutadans respecte als retards, defectes en els vehicles, aglomeracions i altres problemes experimentats en aquest servei essencial per a la mobilitat dels mataronins.

El Grup d’En Comú Podem destaca la necessitat urgent de millorar la situació i ha proposat diversos acords per abordar aquestes qüestions. La proposta inclou instar als departaments d’Infraestructures i Mobilitat, i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comprometre’s amb un calendari específic per realitzar un estudi de viabilitat per a la creació d’una nova línia 11.3, així com altres mesures per garantir la qualitat del servei.

Amb aquesta declaració, En Comú Podem busca millorar la vida dels ciutadans de Mataró, assegurant que el servei d’autobusos interurbans sigui eficient, puntual i respongui adequadament a les necessitats dels usuaris.

 

Text íntegre de la proposta:

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT I L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS INTERURBANS

L’Àrea Metropolitana de Barcelona rep diàriament centenars de ciutadans provinents de Mataró, que van a diversos indrets per motius de diferent naturalesa com, per exemple, laborals o acadèmics. La xarxa d’autobusos Exprés.cat dona cobertura a aquesta demanda amb les línies 11.1 i 11.2, de diferent recorregut a la ciutat, que han viscut un progressiu augment de les freqüències d’ençà de la seva creació. Aquest servei acumula 1,7 milions d’usuaris anuals, demostrant-se fonamental per a garantir el dret a la mobilitat dels mataronins.

La xarxa d’autobusos interurbans de Mataró compta, també, amb la línia C10, que connecta la capital del Maresme amb els municipis de la costa de la comarca per l’NII, fins a arribar a Barcelona; la línia 865, que connecta la ciutat amb la Universitat Autònoma de Barcelona; i altres línies que connecten amb els municipis del nord de la comarca i amb el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

No obstant això, diversos usuaris han mostrat queixes sobre les reiterades deficiències en la prestació del servei, que comprenen des de retards en les hores de sortida i arribada, fins a defectes com goteres o seients esgavellats, especialment a la línia 865, que és l’única que connecta als alumnes i treballadors de la Universitat Autònoma de Barcelona amb Mataró i la comarca. També denuncien que, tot i l’augment de les freqüències, en hores punta es troben amb una situació d’aglomeracions i aforaments al límit a dins del bus i a les parades.

La circulació d’aquestes línies pel centre de la ciutat ha provocat queixes, també, per part de veïns i veïnes que denuncien patir una excessiva contaminació acústica, motors encesos quan el comboi està aturat i possibles problemes de seguretat viària que poden derivar-se.

La urgència en la millora de la situació actual agafa encara més rellevància si es té present que la línia 11.1 és la línia d’autobusos interurbans amb més passatgers de Catalunya, fruit, en part, de les deficiències de Rodalies, i per la seva distància amb molts barris de la ciutat.

Al mateix temps, la ciutadania ha manifestat la seva insatisfacció amb la qualitat d’aquest servei que resulta fonamental per garantir el dret a la mobilitat. La qualitat del servei de transport públic resulta un requisit fonamental per a incentivar-ne l’ús, així com procurar el manteniment del servei tots els dies de la setmana. En aquest sentit, la línia 11.2 no presta servei al nord de la ciutat durant els caps de setmana i això genera que els veïns dels barris afectats hagin de baixar a la línia del centre per a poder desplaçar-se a la capital.

Per tot el que ha estat exposat anteriorment, el Grup Municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents, ACORDS:

PRIMER.- Instar al Departament d’Infraestructures i Mobilitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comprometre’s, per escrit, en un calendari concret per a la realització d’un estudi, en el termini d’un any, per la viabilitat de la creació d’una nova línia 11.3 a Mataró que connecti directament Mataró amb Barcelona, que passi pels barris i zones de l’est de la ciutat, com Rocafonda, el Palau, l’Havana, Sant Simó i Vistalegre, per tal de descongestionar la concorreguda línia 11.1 i la quantitat de combois que transcorren al centre de la ciutat, i que un cop instaurada aquesta nova línia es traslladi l’actual parada situada a la plaça de les Tereses a ronda de la República.

SEGON.- Instar al Departament d’Infraestructures i Mobilitat i al i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comprometre’s a realitzar inspeccions a l’empresa concessionària del servei d’autobusos interurbans per a determinar el compliment dels protocols d’encesa i apagada dels motors, així com de les instal·lacions i la infraestructura de la flota perquè, en cas d’infracció de les normatives d’acústica ambiental i de l’estat dels motors, portes, cadires i finestres, fer-ne la renovació pertinent, així com avançar en la substitució de nous vehicles menys contaminants.

TERCER.- Instar al Departament d’Infraestructures i Mobilitat i al i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comprometre’s a revisar i adequar, en cas que fos necessari, els horaris i les freqüències de les línies interurbanes, per tal de vetllar per la puntualitat del servei i evitar aglomeracions a les parades i als combois per a garantir la comoditat dels usuaris.

QUART.- Instar al Departament d’Infraestructures i Mobilitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a ampliar la prestació del servei de la línia 11.2 els dissabtes i diumenges.

CINQUÈ.- Notificar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Infraestructures i Mobilitat, al Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació de Veïns Mataró Centre.