En la sessió ordinària del Ple de Mataró celebrada ahir, el govern municipal va donar compte del nou Pla Director de Solidaritat i Cooperació 2023-2027, una iniciativa amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible, erradicar la pobresa i lluitar contra les desigualtats en consonància amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

El Pla Director de Solidaritat i Cooperació, el text definitiu del qual no s’ha presentat al Consell Municipal corresponent, redefineix les polítiques de cooperació i busca mobilitzar la ciutadania mataronina per participar activament en aquesta missió global.

El document del nou Pla Director es centra en tres àmbits fonamentals:

  1. Contribuir al desenvolupament humà sostenible i erradicar la pobresa i les desigualtats des de la dimensió local, en harmonia amb l’Agenda 2030 i els ODS. També es compromet a desplegar efectivament i protegir els Drets Humans a nivell mundial.
  2. Actualitzar i articular la política pública de cooperació al desenvolupament, assegurant que estigui alineada amb l’agenda global i la estratègia de ciutat.
  3. Mobilitzar la ciutadania mataronina i ampliar la base d’actors implicats en la construcció d’una justícia global.

Pel que fa al balanç del 2023, l’Ajuntament ha destinat un total de 116.697,48 €, un import molt inferior a anys anteriors, a diverses iniciatives, com les campanyes de Ciutats Defensores dels Drets Humans, Educació per la Ciutadania Global i projectes concrets a països com Senegal, Mèxic-Xiapes, Índia i Perú. A més, una part del pressupost s’ha reservat per a campanyes d’emergència, donant suport a les víctimes del terratrèmol al Kurdistan, Síria i Turquia, així com als nicaragüencs a l’exili que han estat privats arbitràriament de nacionalitat, juntament amb les seves famílies necessitades de protecció internacional.