El Grup Municipal de la CUP presenta, al Ple Municipal d’avui, una proposta sobre seguretat en casos d’agressió masclista, amb enfocaments nous i innovadors. Destaca la importància de recuperar i ampliar els Punts Liles en àrees clau com el polígon del Pla d’en Boet i el Centre de la ciutat. També ressalta la necessitat de coordinació amb els protocols dels locals d’oci, utilitzant la LLEI 5/2008 per abordar la violència masclista. A més, es posa èmfasi en la millora de l’assistència a les víctimes d’agressions, fomentant la confiança en les denúncies i corregint situacions per prevenir l’escalada de violència. Amb aquests acords, la CUP Mataró busca un enfocament integral per crear un entorn més segur i protegit per a les dones que gaudeixen de la vida nocturna a la ciutat.

 

Text íntegre de la proposta:

Com a societat compromesa amb el feminisme i decidida a avançar cap a la plena igualtat, un dels esculls que encara hem de superar és el de generar les condicions que permetin a les dones gaudir amb total seguretat de les zones d’oci nocturn de la nostra ciutat. Per això, cal dotar els espais on es desenvolupa part d’aquesta activitat lúdica dels recursos necessaris.

En aquest sentit, ja van fer-se algunes passes quan l’any 2019 va instal·lar-se un Punt Lila a la zona que obria dos caps de setmana al mes. Espai que cal recuperar, ja que degut a la pandèmia va deixar d’oferir servei indefinidament.

No obstant això, no n’hi ha prou amb la recuperació d’aquest recurs, atès que vivim un moment en què la reacció masclista a les darreres conquestes socials per part del feminisme és més que evident i on cal demostrar fermesa davant d’aquests atacs. I cal ser conscients que molts d’aquests atacs comencen i es donen en ambients i espais festius. Per descomptat, considerem que no és cap excusa per a no actuar que molts d’aquests locals d’oci siguin de titularitat privada.

Per això, cal aprofitar l’actual LLEI 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i desplegar-la al màxim per intervenir no tan sols en la via pública, sinó en coordinació amb els protocols que s’estableixen als esmentats locals. A més a més, seguint l’eix d’actuació d’atenció i reparació a les víctimes, és essencial millorar l’assistència que reben en cas d’agressió.

D’aquesta manera s’incentiva la confiança en les denúncies i es reforcen els protocols existents, corregint moltes situacions i prevenint que una situació violenta escali ràpidament.

Per tot això, des de la CUP Mataró proposem els següents acords:

  1. La instal·lació de Punts Liles, com a mínim, a les zones més freqüents d’oci nocturn de Mataró: el polígon del Pla d’en Boet i el Centre de la ciutat.
  2. Que aquests Punts Liles estiguin operatius tots els caps de setmana del mes, així com en vigílies festives d’especial rellevància.
  3. Que durant les nits del cap de setmana hi hagi una tècnica d’igualtat formada en atenció a les víctimes de violència masclista a la comissaria de la Policia Local, per fer un acompanyament complet, també des de l’atenció psicològica, a les víctimes.
  4. Valorar la creació d’un lloc nou de tècnica d’igualtat per oferir-se als locals d’oci nocturn de la ciutat per supervisar i coordinar els Plans de Resposta contra Agressions Masclistes de què disposin. A més, hauria de ser la persona de referència en cas d’agressió i coordinar-se amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per oferir la millor atenció a la víctima i implicar la ciutat en la seva defensa, fent-li un acompanyament professional al llarg del procés.
  5. Impulsar un estudi a peu de carrer per demanar a les joves de la ciutat quines mancances detecten en els protocols d’agressions masclistes i quines són les seves necessitats en aquest àmbit. Amb les conclusions de l’estudi es revisaran els protocols actuals.