El grup municipal de la CUP Mataró, expressa la seva preocupació davant la possible venda de Can Fugarolas per part de la SAREB, posant en risc els projectes socials i culturals desenvolupats en aquest espai, considerat d’un gran valor per a la ciutat.

 

Amb el convenciment que l’Ajuntament hauria de protegir i continuar impulsant les iniciatives realitzades fins ara a Can Fugarolas, la CUP planteja una sèrie de qüestions al govern local per comprendre la seva implicació en les negociacions i les estratègies que s’estan considerant per afrontar aquesta situació.

En una declaració formulada al començament del 2024, la CUP Mataró posa de manifest la seva preocupació pel futur de Can Fugarolas. El grup opositor demana al govern una aclariment sobre diversos punts clau:

  1. Quin és l’actual grau d’implicació del govern en les negociacions entre Can Fugarolas i la SAREB? Es busca una solució concreta i en quin estat es troben les converses?
  2. S’ha mantingut converses amb la SAREB i altres administracions per aconseguir una cessió gratuïta de l’espai per a la ciutat? Si és així, amb quines administracions s’ha parlat o s’està previst parlar?
  3. En cas de rebutjar aquesta proposta i altres alternatives, quins són els motius del govern per prendre aquesta decisió?

Aquest grup insta al govern de Mataró a no gestionar aquest assumpte de manera opaca, posant èmfasi en la importància d’actuar amb transparència i diligència per assegurar la continuïtat dels projectes comunitaris que s’han desenvolupat a Can Fugarolas, evitant arribar als límits temporals per prendre mesures i garantint que les decisions no responguin únicament als interessos de la SAREB.