El servei de transport urbà Mataró Bus finalitza el 2023 amb xifres rècord d’usuaris, superant amb escreix els registres anteriors a la pandèmia. Els viatges realitzats han experimentat un increment substancial, assolint prop de 500.000 viatges al mes de novembre (498.872), mostrant un augment del 21,6% respecte al mateix mes de l’any anterior (410.261). Les dades de viatges amb pagament també han augmentat significativament, arribant a 436.678 viatges el novembre de 2023, un 24,36% més que el mateix mes de l’any anterior (351.146). Aquestes xifres representen els números més elevats enregistrats per Mataró Bus.

 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la liquidació definitiva del servei del 2022 i la liquidació provisional del 2023. El procés de licitació per al nou contracte de Mataró Bus, previst per al 2024, es preveu que sigui adjudicat durant l’últim trimestre del proper any. Mentre tant, el servei continuarà amb l’actual concessionària.

El Ple municipal ha ratificat el balanç econòmic dels últims anys del servei de Mataró Bus i ha donat llum verda a les previsions per al 2024. S’ha aprovat la liquidació definitiva de l’exercici 2022, amb una aportació municipal de 5.152.293,13 € sobre unes despeses totals de 7.896.560,44 €, requerint la devolució de 78.088,38 € a l’Ajuntament per diferències amb la liquidació provisional. A més, s’ha acordat la devolució de 289.909,71 € per ajustos en els costos de personal dels exercicis 2019, 2020 i 2021.

La liquidació provisional dels comptes corresponents al 2023 indica que el servei ha generat un cost de 8.207.828,64 €, amb una aportació municipal estimada de 5.457.239,25 €. Aprovat el pressupost anual, l’Ajuntament avançarà a la concessionària el 80% de l’aportació municipal en dotze mensualitats. S’haurà de liquidar, doncs, 1.656.831,25 € restants.

Continuïtat del Servei: Des de l’1 de gener de 2009, el servei de Mataró Bus s’ha prestat mitjançant una concessió administrativa atorgada a Corporación Española de Transporte, SA (CTSA), actualment Avanza Movilidad Integral, SL. Amb l’esgotament de les pròrrogues del contracte, cal efectuar una nova licitació.

L’Ajuntament està en fase final de redacció dels plecs per licitar el nou concurs, que es concebrà com un contracte de serveis a la ciutadania. Es preveu que la licitació del nou contracte tingui lloc durant l’últim trimestre del 2024. Fins aleshores, el servei continuarà amb l’actual concessionària fora del marc contractual, informant mensualment al Ple sobre les despeses. El pressupost previst per al servei de transport urbà el 2024 ascendeix a 7.441.456,96 €, amb una aportació municipal estimada per cobrir despeses de 4.750.510 €.