El Ple del Consell Comarcal va donar llum verda al pressupost de la corporació per a l’any 2024, caracteritzat per un enfocament de “contenció”. Francesc Alemany, el president, va descriure aquest pressupost com a resposta a una “tempesta perfecta”, equilibrant els ingressos i les despeses en un moment de transició. A més, Marc Bosch, conseller delegat de Governança, Serveis Interns i Recursos Humans, va anunciar una revisió estructural per millorar l’eficiència del Consell Comarcal.

 

El pressupost, que busca evitar la dependència del finançament municipal, va obtenir suport únicament de les forces governants (Junts i ERC). L’oposició (PSC, PP, Comuns, CUP, Ara Pacte Local i Vox) hi va votar en contra, generant un empat que va requerir el vot de qualitat del president per aprovar els comptes per a l’any següent.

Ara, el pressupost comarcal per al 2024 s’eleva a 54.813.368,07 €, una lleu disminució respecte a l’any vigent, amb una diferència de 112.309€ menys.

El 97,2% del pressupost es focalitza en àrees clau com Acció Climàtica i Territori, amb uns ingressos de 27.706.881€, i Drets i Serveis a les Persones, amb 25.586.959€. El Governança, Transparència i Serveis Interns reben 2.692.550€, i finalment, Desenvolupament Econòmic compta amb 1.826.976€.

Àrea d’Acció climàtica i territori: El repte principal d’aquesta àrea per al 2024 és la gestió dels serveis del Cicle Urbà de l’Aigua, on es decidirà la futura direcció d’aquest servei. Paral·lelament, es continuaran diverses obres importants com la construcció de noves estacions depuradores i altres projectes de millora de les instal·lacions de sanejament.

Pel que fa a l’energia, es mantindrà l’objectiu d’eficiència i ús d’energies renovables a les instal·lacions municipals i en la comunitat.

Una novetat serà l’elaboració del Pla director de gestió de rieres del Maresme, una aposta del nou Govern.

Àrea de Drets i serveis a les persones: Es mantindrà el suport als més vulnerables i s’intensificarà l’atenció als sense llar. També s’impulsaran programes per millorar els serveis a la gent gran i es reforçarà la igualtat.

Per abordar la problemàtica de l’habitatge, es posarà en marxa el Servei de Gestió d’Habitatge de Lloguer i Assequible.

En l’àmbit cultural, es reforçarà l’equip de l’Arxiu Comarcal i s’oferirà més suport als serveis locals de joventut.

Àrea de Desenvolupament econòmic: Es seguirà treballant en la millora de l’ocupació i el teixit empresarial amb estudis per detectar les necessitats ocupacionals de la comarca.

Àrea Governança: Transparència i Serveis interns: Es prioritzarà la continuïtat en l’administració electrònica i la transparència, incloent la consolidació de la llei de transparència i bon govern. També es mantindrà el projecte de borses de personal i es treballarà en la selecció unificada de policies.