Impulsada per un grup d’antics alumnes, el desembre de 2000 es va constituir l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal (AAEPS).

 

Alguns coneixíem a en Bonaventura Pedemonte, el Pare Tura, que en aquell moment estava treballant al Senegal. En una conversa amb ell, li vam explicar el que feia l’Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol i l’expressió de la cara li va canviar pensant que el mateix ho podríem fer per ajudar-lo amb el que ell i els seus companys escolapis feien al Senegal.

En poc temps li vam donar forma, vam convidar a tots els estaments de l’escola a formar-ne part i vam demanar al P. Joan que en fos el president. Des del primer moment vam tenir clar que, així com altres entitats treballen en els àmbits de la sanitat, l’agricultura o les infraestructures, el nostre camp seria el de l’ensenyament.

Ho vam fer, i ho fem, convençuts que tothom té dret a desenvolupar-se i a créixer com a persona en el lloc on neix, sense haver d’immigrar. Convençuts que, com deia Sant Josep de Calassanç, l’educació és per a tothom.

A més, no ho diem nosaltres, sinó que la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per l’Assemblea de Nacions Unides ara fa 75 anys, en l’article 26 diu que:

Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria.

L’ensenyament tècnic i professional es posarà a l’abast de tothom, i l’accés a l’ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius.

  1. L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
  2. El pare i la mare tenen dret preferent d’escollir la mena d’educació que serà donada als seus fills.

És cert que al nostre país cada vegada hi ha més famílies que, per circumstàncies adverses, viuen situacions de vulnerabilitat o de risc social, però en molts llocs del món, al Senegal també, la situació dels nens i nenes és encara molt pitjor.

Els desequilibris entre regions s’haurien de resoldre amb l’acord que Nacions Unides va adoptar el 1972 pel qual totes les administracions dedicarien el 0’7 % del PIM (o ingressos propis) a la cooperació internacional. Però això no s’ha complert. L’exemple el tenim a Mataró, Un Ajuntament que any rere any veu augmentar el seu pressupost, mentre que la partida per a projectes de cooperació està baixant de manera considerable.

D’aquí la importància de la participació ciutadana, a través de les entitats degudament organitzades, de col·laborar a fer que les diferències entre uns i altres no segueixin creixent, especialment quan parlem d’infants.

 

Quim Fernàndez