El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Mataró reclama una perspectiva progressista en les properes Ordenances Fiscals i Pressupostos del 2024, que es preveuen aprovar aquest dijous.

 

Durant els últims quatre mesos, s’ha debatut intensament sobre aquesta qüestió, i el passat dilluns 18 de desembre, es va presentar la postura clarament inclinada cap a l’eix progressista que identifica Esquerra.

En aquest sentit, Esquerra de Mataró considera essencial una col·laboració conjunta entre el Govern i l’oposició per establir un posicionament d’esquerres al consistori, reflectint la voluntat del plenari. Malgrat això, s’ha observat una decisió del govern municipal d’establir acords amb altres forces polítiques, adoptant una visió conservadora de la política local, sense mantenir un diàleg fluid amb ERC.

Es planteja la prioritat de polítiques de llarg abast que abordin les problemàtiques fonamentals de Mataró: cohesió social, accés a l’habitatge i progrés urbanístic, enfortint així el benestar general de la comunitat.

Quant a les ordenances presentades pel Govern, Esquerra subratlla la necessitat d’un pacte fiscal que garanteixi una pujada d’impostos relacionada amb l’Índex de Preus al Consum, amb facilitats de pagament fraccionat. Es destaca la importància d’introduir nous incentius per ajustar els preus del lloguer i facilitar la transició ecològica cap a instal·lacions d’autoconsum.

En la línia de millora, Esquerra de Mataró reivindica la confecció d’un pressupost nou partint de zero, evitant duplicacions i despeses innecessàries per adaptar-se millor als reptes actuals de la ciutat. S’han presentat més d’un centenar d’al·legacions als pressupostos, incloent-hi la projecció d’un nou pavelló esportiu, la creació d’una oficina per la llengua catalana, millores a les subvencions a associacions de veïns i altres propostes destinades a potenciar la cultura, la mobilitat sostenible i l’accés a l’habitatge.

Aquest conjunt d’al·legacions evidencia la visió integral d’Esquerra de Mataró per promoure el progrés i el benestar de la comunitat, destacant la seva dedicació a la construcció d’un futur alineat amb valors progressistes i d’esquerres.