En una reunió de treball centrada en temes educatius celebrada al Palau de la Generalitat, s’ha arribat a un acord entre el Govern i els grups parlamentaris per establir una comissió encarregada de definir noves accions en l’àmbit educatiu a curt i mig termini.

 

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, acompanyat per la consellera d’Educació, Anna Simó i Castelló, juntament amb els representants dels diversos grups parlamentaris, han convingut en la formació d’aquesta comissió integrada per 15 professionals del món educatiu. L’objectiu principal consisteix en l’elaboració d’un informe amb propostes concretes que haurien d’estar disponibles a finals de febrer, destinades a implementar en el proper curs.

La comissió, que reunirà membres representants de la comunitat educativa i del sector acadèmic, iniciarà el treball immediatament amb l’esperança de presentar algunes mesures ja entre els mesos de gener i febrer. Aquest conjunt de propostes serà primerament sotmès al Consell Escolar de Catalunya i als grups parlamentaris per a una anàlisi detallada abans de ser elevat al Departament d’Educació i al conjunt del Govern.

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha remarcat que l’informe final, previst per a finals de febrer, constarà de dues parts: una dedicada a les mesures prioritàries per al proper curs i una altra que abordarà les necessitats i propostes a mitjà i llarg termini. Simó ha detallat la proposta de perfils dels 15 membres, incloent-hi un coordinador tècnic, docents, representants de direccions escolars, membres d’entitats pedagògiques, docents vinculats a l’àmbit universitari de Magisteri i professionals jubilats amb reconeguda experiència.

Aquesta comissió aspira a reflectir la diversitat en els àmbits educatius i territorials, considerant la complexitat dels centres, la titularitat i les diferents àrees disciplinars com la formació professional o la immersió lingüística. Els participants han acordat que aquesta comissió no només s’enfocarà en mesures immediates per al proper curs sinó també en propostes de mitjà i llarg termini per a la millora del sistema educatiu.

La consellera ha anunciat que, al principi de febrer, es presentaran les primeres conclusions als grups parlamentaris per a les seves aportacions. Una vegada finalitzat el treball, aquest serà elevat als grups parlamentaris i al Consell Escolar de Catalunya per tal d’enriquir el debat amb la resta de la comunitat educativa. D’altra banda, Simó ha expressat el seu agraïment als grups parlamentaris per la seva voluntat d’arribar a acords que permetin impulsar canvis en el sistema educatiu en benefici de tot el país.