En la darrera sessió ordinària del Ple Municipal de Mataró, celebrada dijous 14 de desembre,  va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP, amb el suport d’altres grups municipals. Aquesta resolució té com a objectiu avançar cap a una celebració de Sant Joan més inclusiva i respectuosa amb tots els sectors de la població.

 

La proposta se centra en la necessitat de conciliar la tradicional celebració de Sant Joan, caracteritzada per l’ús de foc i petards, amb el benestar de tots els habitants de la ciutat, incloent-hi aquells que es veuen afectats per aquesta pràctica. Es planteja la creació d’un pla per conscienciar la ciutadania sobre un ús responsable de la pirotècnia, amb un èmfasi especial en la prevenció dels possibles impactes negatius en certes persones i en les mascotes durant aquesta festivitat.

Entre els acords proposats destaquen la implementació d’un programa educatiu en les escoles per promoure la consciència sobre aquesta qüestió i la difusió d’espais recomanats per al llançament de petards, així com els motius per respectar aquesta normativa, en els dies previs a la nit de Sant Joan.

Aquesta iniciativa busca una evolució progressiva cap a una revetlla més cívica i inclusiva, prioritzant el respecte i el benestar de tots els habitants de Mataró durant aquesta celebració tradicional.