En la reunió del Comitè Municipal de Sequera, celebrada el passat divendres 1 de desembre per avaluar l’impacte de la preemergència per la sequera a Mataró, es va confirmar que la ciutat es troba entre les 10 localitats catalanes amb menor consum d’aigua per habitant i dia.

 

En concret, durant el mes d’octubre, Mataró va registrar un consum de 140 litres per habitant i dia, incloent-hi tant el consum domèstic com el no domèstic de tots els usuaris connectats a la xarxa d’abastament. Aquesta xifra representa una reducció de l’1,3 % respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se al voltant dels 99,5 litres per persona i dia.

Aquesta quantitat d’aigua consumida es manté per sota del límit màxim de 210 litres per habitant i dia establert per la Generalitat en el nou escenari de preemergència per la sequera. Aquesta situació ha afectat les 202 localitats catalanes abastides pel sistema Ter-Llobregat, que fins ara es trobaven en una condició excepcional per la sequera.

Tot i la destacada posició de Mataró en termes de consum responsable d’aigua, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania per mantenir les mesures d’estalvi establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal de preservar les reserves enmig de la seriositat de la sequera.

Situació de preemergència

La fase de preemergència (excepcionalitat agreujada) és un nou escenari establert per la Generalitat per aplicar mesures temporals i d’adaptació consensuades abans de declarar una emergència efectiva.

Per a més informació sobre les restriccions i consells d’estalvi, es pot consultar el lloc web d’Aigües de Mataró.

Es recorda que, per exemple, l’ús d’aigua per reg està restringit a la supervivència d’arbres i plantes, exclusivament mitjançant reg per goteig o regadora, entre les 20 h i les 8 h; no es permet en cap cas omplir piscines privades d’ús individual o unifamiliar; i no es pot fer neteja amb aigua potable als carrers, clavegueram, paviments, façanes o similars, tant en espais públics com privats.

Pla d’Emergència en situació de sequera

El Pla d’Emergència en situació de sequera de Mataró, aprovat el 2022, serveix com a guia per a la presa de decisions en l’àmbit municipal, en conformitat amb el Pla Hidrològic Nacional i el Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera redactat per l’ACA a Catalunya.

A més de les mesures adoptades per reduir el consum, Aigües de Mataró ha incrementat el volum d’aigua procedent de fonts pròpies (pous) abocant-la a la xarxa de distribució. Des de l’inici de l’estat d’alerta per la sequera a finals del 2022, s’han aportat 1.538.193 m3 d’aigua dels pous locals. Així mateix, des de l’inici d’enguany, un 25,3 % de l’aigua consumida a Mataró prové de pous propis.