El nou Trauma Center de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, inaugurat pel conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, representa una millora significativa en l’atenció dels pacients amb politraumatismes urgents. Aquesta nova infraestructura, ubicada a la planta -1 de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, ocupa una superfície de 814 m² i està equipada amb tot el necessari per al tractament immediat de pacients amb diverses greus lesions.

Segons el conseller de Salut, aquesta iniciativa és una notícia excel·lent per a tot el país i especialment per a Vall d’Hebron, que és el principal hospital de referència en aquest tipus de patologies a nivell nacional. Aquest nou Trauma Center s’alinea amb la transformació global de l’hospital, buscant sempre incorporar la tecnologia més avançada per millorar la qualitat de l’atenció.

Aquest nou espai ja ha atès un nombre significatiu de pacients, mostrant una clara millora en els temps de resposta i tractament. Amb la capacitat d’estabilitzar i atendre pacients de manera immediata, aquest centre ha reduït significativament el temps necessari per a intervencions crítiques, com ara traslladar un pacient des de l’heliport fins al quiròfan en tan sols 2 minuts.

Les instal·lacions del nou Trauma Center inclouen una sala d’estabilització amb espai per a dos pacients simultanis, un TAC disponible les 24 hores, i quiròfans especialitzats, un dels quals compta amb equipament d’angiografia per a embolitzacions en cas de sagnats posttraumàtics no controlats, reduint la necessitat de trasllats addicionals.

Aquesta inversió, amb un cost d’execució de 2.225.000 euros, ha estat possible gràcies als fons de la Comissió Europea i al finançament dels fons INVEAT, destinats a la renovació de l’equipament mèdic. Aquesta culminació del projecte iniciat el 2021, amb la instal·lació de l’heliport a la coberta de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, representa un pas cap a una atenció més eficient i ràpida als pacients amb traumes greus urgents.

L’Hospital de Vall d’Hebron és catalogat com un centre d’alta complexitat en l’atenció a aquests pacients, amb una mitjana anual d’uns 300 casos de politraumatismes greus urgents. Aquesta iniciativa s’alinea amb el Codi PPT, una eina de coordinació entre dispositius assistencials per millorar la qualitat i eficiència en l’atenció dels pacients amb traumes, amb un total de 250 activacions des de principis d’any.

En l’atenció d’un pacient politraumàtic, el Servei d’Anestesiologia i Reanimació pren el lideratge, coordinant les tasques assistencials per garantir una resposta eficaç i immediata. Aquest enfocament multidisciplinari implica una comunicació constant i una planificació acurada per a una atenció òptima.

Les noves instal·lacions permeten un tractament més eficient i ràpid, reduint els trasllats intrahospitalaris i millorant el pronòstic dels pacients. Això és especialment crucial en casos de xoc hemorràgic i traumatismes cranioencefàlics greus, on el temps de resposta és essencial per salvar vides.

Els professionals d’infermeria i altres especialistes tenen un paper fonamental en aquest procés, coordinant-se per garantir una atenció completa i immediata al pacient. La formació contínua del personal és clau per assegurar una resposta ràpida i eficient davant situacions d’emergència.