Al final del passat novembre, a Mataró es van registrar 7.110 persones sense feina, un augment de 25 persones respecte a l’octubre (+0,35% en termes relatius).

Aquest és el primer increment de l’atur durant un novembre des del 2020. En els anys 2021 i 2022, l’atur va disminuir en aquest mateix mes. Generalment, novembre ha mostrat una tendència a la baixa en les xifres de l’atur registrat, amb només set dels últims vint anys veient un augment.

La xifra de desocupats registrats al novembre de 2023 és la cinquena pitjor d’aquest any. Només als mesos entre gener i abril s’han registrat xifres més altes d’atur.

Si exclouem les xifres d’atur d’aquest 2023, cal remuntar-se a maig de 2008 per trobar un nombre menor de desocupats.

Comparat amb novembre de 2022, la reducció de desocupats a Mataró és de -269 persones, que en termes relatius suposa un descens del -3,6%. Al Maresme, la disminució és lleugerament més baixa, amb un -3,4%. A nivell provincial i autonòmic, la disminució és també menys pronunciada a Mataró, amb un -1,8% i un -2,6%, respectivament. A nivell nacional, la disminució és més gran, amb una caiguda de l’atur del -5,1%.

La taxa d’atur registrada a Mataró és del 11,4%. Excluint les taxes d’atur d’aquest 2023, hem de tornar a març de 2008 per trobar una taxa d’atur més baixa. Mataró es situa com el tercer municipi de més de 50.000 habitants amb una taxa d’atur més alta a la província de Barcelona, només superat per Manresa i Santa Coloma de Gramenet. La taxa d’atur a Mataró és lleugerament superior a la de Badalona i Terrassa (cal tenir en compte que la taxa d’atur de novembre de 2023 és una estimació, a l’espera de la publicació del nombre d’ocupats registrats).