L’Ajuntament de Mataró ha aprovat cedir de forma gratuïta una parcel·la de 11.163 metres quadrats a la Generalitat, propiciant així l’inici dels procediments de licitació per a la construcció del nou Hospital d’Atenció Intermèdia a la ciutat.

 

La Generalitat obtindrà el terreny per a l’edificació de l’Hospital d’Atenció Intermèdia de Mataró, el qual suplirà les funcions de l’actual Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. Aquest nou centre disposarà de 244 places per a pacients amb necessitats de recuperació funcional, atenció a malalties cròniques avançades o assistència en fases finals de la vida, a més de 82 places d’hospital de dia. L’objectiu principal radica en satisfer les demandes sanitàries futures de la comarca del Maresme.

El terreny cedit està situat davant de l’Hospital de Mataró, ocupant part de l’actual aparcament provisional i altres àrees adjacents properes al mar, abastant una àrea total de 14.000 metres quadrats destinats a la construcció de les instal·lacions.

La finca cedida, catalogada com a equipament sociosanitari, s’ha assignat al Servei Català de la Salut amb l’obligació de destinar-la exclusivament a fins sanitaris i sociosanitaris en un termini màxim de cinc anys, i mantenir aquest ús durant les tres dècades següents, una vegada acceptada la cessió.

En juny de 2021, el Servei Català de la Salut va manifestar a l’Ajuntament l’interès per obtenir gratuïtament una parcel·la destinada a equipament sanitari per a la construcció d’un nou centre sociosanitari. Després d’un procés d’ajustament de dades registral i cadastrals, la finca s’ha reinscrit al Registre de la Propietat i s’ha formalitzat la cessió a la Generalitat. La Junta de Portaveus va ratificar aquesta cessió, permetent el començament dels tràmits per a la licitació de les obres, que ara poden iniciar-se sense dilació.