El projecte DIMCARE revela que només el 28% de les entitats a Mataró compten amb una figura exclusivament dedicada a la digitalització. No obstant això, un 68% ha iniciat el procés d’incorporació de processos digitals, tot identificant la digitalització com un element d’alt interès. Malgrat això, les dificultats en el finançament i el temps de dedicació es presenten com a reptes clau.

 

Mataró ha estat partícip del projecte europeu DIMCARE, que ha examinat la digitalització en les organitzacions de l’Economia Social i Solidària dedicades a la cura de les persones. Aquest projecte, cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa COSME, ha avaluat el grau de digitalització per identificar les seves necessitats i importància en aquest àmbit. La introducció de la digitalització es considera essencial per al desenvolupament de nous processos destinats a mantenir i millorar els serveis per a les persones.

L’estudi revela que només el 28% de les entitats mataronines disposen d’una figura dedicada a la digitalització, encara que aquesta no abarca la totalitat de la seva jornada laboral. Així mateix, un 68% ja ha iniciat el procés d’incorporació de processos digitals, i la seva totalitat considera que la digitalització de la seva entitat és d’un alt interès. Malgrat això, es detecten dificultats principals en qüestions de finançament i temps de dedicació.

Per millorar aquesta situació, l’estudi proposa impulsar diverses accions, com fomentar la intercooperació entre les mateixes organitzacions i entitats dedicades a la cura de les persones en el procés de digitalització. A més, s’apunta a la necessitat d’impulsar l’acompanyament a través de polítiques públiques que afavoreixin la implementació de processos de digitalització per aprofitar les oportunitats que aquesta ofereix a les entitats del sector de la cura de les persones. Així mateix, es planteja la importància d’acompanyar les persones receptors dels serveis en l’ús d’aquestes eines tecnològiques.