El Consorci de Residus del Maresme s’esforça per minimitzar les olors derivades de la seva planta de tractament de residus. Amb la marca Maresme Circular, aquest consorci implementarà, en les properes setmanes, un sistema de desodorització a la nau de biometanització del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Això té com a finalitat reduir l’impacte olfactiu a les zones adjacents a la planta.

 

Dins d’aquesta línia, des del 2021, l’empresa Odournet, SL, encarregada per Maresme Circular, realitza un seguiment exhaustiu de l’impacte olfactiu de la planta. Aquest control s’efectua seguint les normatives tècniques pertinents, ja que actualment no existeix cap llei específica que reguli aquest tipus de contaminació a Catalunya ni a Espanya.

Els controls recents han revelat un impacte olfactiu no desitjat a prop del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, originat pel tractament de grans quantitats de matèria orgànica procedent de diverses regions com Maresme i Vallès Oriental.

Carles Salesa, director de Maresme Circular, ha explicat que, amb la intenció de minimitzar a curt termini aquesta problemàtica, s’ha implementat un pla d’acció que inclou millores als tancaments i sistemes de ventilació, a més de la instal·lació del sistema de desodorització a la nau de biometanització.

 

Estratègies a llarg termini per reduir les molèsties olfactives

Maresme Circular no només actua en el curt termini, sinó que està desenvolupant un projecte de renovació integral del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Aquest projecte té com a objectiu eliminar l’impacte olfactiu a llarg termini. Aquesta iniciativa inclou la transformació dels sistemes de tractament dels residus orgànics, aportant una solució definitiva a aquesta problemàtica.

A més, conscient de la importància de la prevenció en la generació de residus, Maresme Circular també posa èmfasi en reduir la contaminació olfactiva. Prop del 45% dels residus que arriben al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme són orgànics i haurien d’haver-se dipositat als contenidors corresponents. D’aquests, un 10% correspon al malbaratament alimentari, fet que preocupa especialment l’organització.

Com a mesura preventiva, Maresme Circular realitza accions per conscienciar la població sobre la correcta separació dels residus a casa. Això no només redueix la quantitat de residus tractats al centre, sinó que possibilita l’ús d’aquesta matèria orgànica per a la creació de compost de qualitat.

A través del Pla de Prevenció de Residus del Maresme, l’organització impulsa tallers de cuina de reaprofitament, la creació de circuits d’aprofitament alimentari, concursos i sessions formatives per reduir el malbaratament alimentari i millorar la gestió dels residus.