El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme anuncia que l’estudi exhaustiu de les troballes arqueològiques a Ca la Madrona ha revelat ara informació clau, descartant la seva atribució a l’època visigòtica.

 

Sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Ardiaca, les investigacions han desvelat diverses fases cronològiques significatives:

  • Segle XIV: S’han identificat múltiples rases destinades a vinyes, disposades en fileres i delimitades per un mur de contenció.
  • Segle IV al VI (època tardo romana): S’ha descobert un carrer flanquejat per una gran construcció amb una entrada i un mur paral·lel. A banda i banda d’aquest carrer, es troba una necròpolis amb 88 tombes. L’estudi indica que aquest edifici podria ser una estructura a cel obert, sense coberta, semblant a construccions trobades en altres llocs com el Monestir de Santa Caterina i el Monestir de Sant Cugat, suggerint que podria tractar-se d’una aula funerària.
  • Segle I al IV (època romana): S’ha documentat la construcció d’edificis cap al 70 d.C., possiblement part d’una vil·la o un establiment agrícola/industrial aïllat. Aquesta estructura ha passat per diverses reformes fins a la seva desocupació cap al segle V, mostrant cinc àmbits diferents i incloent dues bodegues per a la producció de vi.

Malgrat aquests descobriments, el procés d’investigació continua, i es preveu que durarà mesos per a una datació més precisa de les troballes. L’anàlisi de la ceràmica trobada i l’estudi antropològic dels individus de la necròpolis estan en curs. A més, es manté l’expectativa dels resultats dels tests de carboni 14.

Pel que fa a la ubicació de les troballes, Maresme Circular i l’Ajuntament de Mataró han confirmat, una vegada més, la intenció de traslladar-les per a la seva exhibició en un futur Centre d’Interpretació al Bon Recés, una àrea verda propera al lloc original. Aquesta decisió aporta valors al projecte museístic, integrant-lo en un espai verd de l’anella verda de Mataró i conservant la seva proximitat contextual.

A part d’aquests descobriments, el consorci destaca el projecte del Parc Circular Mataró-Maresme, una iniciativa disruptiva amb l’objectiu de canviar el model actual de producció i consum cap a l’economia circular. Aquest parc oferirà serveis diversos i gratuïts, des de consells per reparar objectes fins a una “biblioteca de les coses” i tallers de cuina per reduir el malbaratament alimentari.