L’Ajuntament s’incorpora al programa VioPet, una iniciativa de la Direcció General de Drets dels Animals, adscrita al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, destinada a donar suport als animals de persones afectades per violència masclista.

 

Aquest programa col·laboratiu pretén actuar en situacions on es detecti la coexistència d’animals amb víctimes de violència masclista. Quan una persona afectada no disposa d’un entorn segur per al seu animal de companyia, s’activa un protocol que busca acollir temporalment la mascota.

Mitjançant una xarxa de llars voluntàries, aquest programa ofereix suport a l’animal fins que la situació de la víctima esdevé estable. Els responsables de VioPet mantenen una comunicació contínua amb les famílies d’acollida i les víctimes, proporcionant informació relativa als animals i garantint en tot moment la seguretat i l’anonimat de les persones implicades.

A més, aquest programa també contempla la possibilitat d’acollir animals al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD), afavorint la solidaritat entre municipis i mantenint la confidencialitat dels espais d’acollida.

L’objectiu principal d’aquest recurs és oferir una acollida temporal als animals, amb la finalitat que puguin tornar a conviure amb els seus propietaris quan aquests disposin d’un entorn segur.

Aquesta setmana, professionals de l’Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal (OTRIBA), del Servei d’Igualtat, Polítiques de Gènere, feminismes i LGTBI+, del Servei de Benestar Social i de la Policia Local de Mataró participen en una formació sobre el programa VioPet, organitzada per la Direcció General de Drets dels Animals.