El Maresme ha registrat un total de 145.255 llocs de treball al tancament del tercer trimestre de l’any, amb el 76,72% ocupats per treballadors assalariats i el 23,28% restant per autònoms. Tot i un descens de 220 llocs respecte al trimestre anterior, es nota un increment de 4.775 en comparació amb el mateix període de l’any passat.

 

L’informe sociolaboral trimestral, elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, detalla l’evolució de cada sector econòmic.

El sector dels serveis, concentrant el 76,68% dels llocs de treball, ha experimentat un augment interanual del 4,01% i una lleugera variació del 0,10% en l’últim trimestre. La indústria, amb 18.245 llocs de treball, ha experimentat una baixada del 0,71% el darrer trimestre, tot i un creixement del 0,885% a nivell anual.

Pel que fa a la construcció, tot i una disminució del 1,55% respecte al trimestre anterior, ha mantingut un creixement interanual del 1,70%, oferint un total de 10.450 llocs de treball. En canvi, el sector primari, amb 830 llocs, ha mostrat xifres negatives tant en la comparativa interanual com en la trimestral.

Pel que fa als autònoms, s’observa una certa estabilitat amb una lleugera caiguda del 0,01% respecte al trimestre anterior i un augment del 0,4% en termes interanuals. Pel que fa als treballadors assalariats, malgrat una disminució del 0,19% en comparació amb el trimestre anterior, s’ha enregistrat un augment significatiu del 3,40% anual.

Quant a la tipologia de llocs de treball, 111.435 són assalariats i 33.820 s’inclouen en el Règim de Treballadors Autònoms. Tots dos grups han experimentat un creixement anual positiu, amb un increment més destacat dels llocs assalariats (4,33%). Els autònoms només han crescut un 0,4%.

Tot i que els llocs de treball assalariats representen el 72,26% del total a nivell comarcal, l’estructura econòmica varia per municipis. Per exemple, a Tiana, els assalariats i autònoms estan gairebé equiparats (695 assalariats i 655 autònoms). A Teià, Òrrius i Cabrils, el percentatge de treballadors autònoms supera el 40%.

L’informe de l’Observatori de Desenvolupament Local també recull informació sobre ERE. S’han resolt procediments en sis municipis de la comarca, amb detalls específics sobre la reducció, suspensió o extinció de contractes en llocs de treball a Arenys de Mar, El Masnou, Mataró, Pineda de Mar, Premià de Mar i Vilassar de Mar.

A més, l’informe socioeconòmic inclou dades relatives a la població ocupada, l’atur registrat, els beneficiaris de prestacions, la contractació i l’evolució de la sinistralitat laboral.