Un informe elaborat pel LabTurisme de la Diputació de Barcelona i el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) revela que els ciutadans del Maresme classifiquen el turisme com el tercer sector econòmic que més riquesa aporta a la comarca.

 

Aquesta conclusió es desprèn de l’informe sobre “L’opinió ciutadana sobre el turisme a la regió de Barcelona”, on es destaca que el comerç i la indústria es troben en posicions de major rellevància econòmica, mentre que el sector primari ocupa l’última posició dins d’aquest rànquing.

L’estudi ressalta que les mencions al turisme sobresurten especialment entre els residents de menys de 35 anys i aquells que viuen en ciutats amb una població superior a 150.000 habitants, incloent l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), sense presentar diferències significatives segons el gènere o el nivell d’estudis.

La majoria de la població considera que l’impacte del turisme és positiu per a la societat catalana, tant a nivell general com en la seva comarca. Les opinions positives sobre l’impacte del turisme són àmpliament majoritàries en tots els segments de població analitzats en l’estudi.

Segons les conclusions de l’informe, la majoria dels enquestats opinen a favor de continuar fomentant el turisme, sense considerar que s’estigui arribant al límit de la capacitat per absorbir el turisme a la comarca. Tot i això, un terç de la població no s’ha posicionat al respecte, amb una major tendència a la no resposta entre persones de més edat, amb menor formació acadèmica i altres segments específics de la població.

En línia amb això, la majoria de la ciutadania tampoc creu que el turisme limiti les activitats i l’espai públic dels residents de la comarca, encara que aquesta percepció és més present entre les persones menors de 35 anys i amb formació universitària, segons detalla l’informe sobre “L’opinió ciutadana sobre el turisme a la regió de Barcelona”.