En una presentació pública, l’equip de govern de Mataró ha revelat el Pla de Mandat, una ruta estratègica per als propers quatre anys, destinada a engegar els eixos, línies d’acció i projectes que impulsen el desenvolupament local durant el període 2023-2027.

 

Aquest document polític es basa en els compromisos previs signats pels dos grups governamentals abans de la constitució de l’Ajuntament, titulat “Sumem perquè guanyi Mataró: acord municipal per una ciutat amb oportunitats per a tothom”. El Pla de Mandat no només convergeix amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), sinó que també alinea les accions amb el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana 2030.

El document, elaborat considerant el context socioeconòmic actual, busca una visió estratègica que converteixi Mataró en una ciutat més pròspera, inclusiva, resilient, saludable, ecològica, intel·ligent i connectada, sense perdre de vista els valors culturals i la identitat local.

Amb una estructura que inclou 6 eixos, 24 línies i 77 accions específiques traduïdes en 214 projectes, aquest Pla de Mandat abraça àrees clau per al futur de la ciutat.

  1. Mataró té futur: S’estableix una visió basada en la reflexió estratègica de l’Agenda Urbana 2030, on la transformació urbana esdevé central. Afecta diverses zones com el front marítim, la regeneració dels barris i el desenvolupament de sectors estratègics. A més, s’explora l’ús de la tecnologia per a una gestió més eficient dels recursos i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
  2. Mataró segura: Es prioritza el respecte com a base de la convivència, plantejant la protecció del civisme i l’harmonia amb el suport d’una Policia Local proactiva i propera.
  3. Mataró ciutat pròspera: S’impulsa un model econòmic circular per generar ocupació de qualitat i riquesa, mantenint l’equilibri entre el desenvolupament urbà i la preservació del patrimoni cultural i natural.
  4. Mataró sostenible i resilient: S’enforteix la voluntat de la ciutat per afrontar el canvi climàtic, promovent la mobilitat sostenible, una economia verda i una estratègia de residu zero.
  5. Mataró comunitària, cuidadora, inclusiva i saludable: Es fomenta la participació justa i igualitària, posant èmfasi en la salut com a fil conductor de les polítiques socials i promocionant la inclusió i la diversitat.
  6. Govern i aliança ciutadana: Es busca millorar l’acció municipal ajustant les estructures internes per respondre millor a les necessitats de la comunitat.

A més del Pla de Mandat, s’ha anunciat un Pla d’inversions 2023-2027, amb una inversió prevista de 102,6 milions d’euros. Aquest inclou projectes destacats com Re-Natura, el Pla director de videovigilància, entre altres, destinats a la millora i el desenvolupament de la ciutat.

La presentació d’aquest pla estableix un marc definidor per a les polítiques i projectes que marcaran el rumb de Mataró durant els propers anys, amb un enfocament en la millora de la vida ciutadana i el creixement sostenible.

Finalment, és remarcable la manca, des de fa uns anys del Pla d’Actuació Municipal que el govern presentava anualment amb el pressupost i que permetia a grups polítics, però també a entitats, fer un seguiment acurat del compliment dels compromisos que agafava el Govern Municipal.