L’Oficina d’Habitatge del Maresme ha gestionat amb èxit les convocatòries del 2023, aportant ajuts al lloguer a 2.550 famílies, que han rebut un total de 6.452.655€. Aquesta xifra representa un increment del 10,68% respecte a l’any anterior, beneficiant més del 50% de la població de la comarca.

 

Els ajuts al lloguer gestionats per l’Oficina d’Habitatge del Maresme durant l’any en curs han assolit un valor significatiu de prop de 6,5 milions d’euros. Un total de 2.550 famílies han obtingut aquesta assistència gràcies a les diferents convocatòries realitzades per l’oficina, mostrant un augment del 10,68% respecte a les xifres de l’any 2022.

Amb una àmplia cobertura del 53% de la població del Maresme, l’Oficina d’Habitatge ofereix servei a 24 municipis de la comarca, excepte sis localitats que disposen de la seva pròpia oficina.

L’àmbit d’actuació de l’Oficina es centra principalment en la gestió d’ajuts al lloguer, prestacions econòmiques d’especial urgència, cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i suport per a la rehabilitació. A més, ofereix el Servei d’Intermediació Hipotecària (SIDH) per a aquelles famílies amb dificultats per fer front als seus préstecs o crèdits hipotecaris, així com una Borsa de Lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge a la població local.

Durant l’any actual, s’han tramitat un total de 3.326 expedients en diverses convocatòries obertes per l’Agència d’Habitatge de Catalunya, destinades a ajudar diversos col·lectius (persones grans, joves, majors de 36 anys, etc.) a sufragar les despeses del lloguer del seu habitatge a la comarca.