El pressupost proposat per l’Ajuntament s’eleva a 164,26 milions d’euros, amb un increment del 5,70% respecte al 2023, marcant així un nou rècord històric. Pel que fa al pressupost consolidat, que inclou les partides de les empreses municipals i les empreses públiques, s’estableix en 197,2 milions d’euros, una pujada de 10,2 milions respecte a l’exercici actual de 186,99 milions. .

Aquests pressupostos estan orientats a prioritzar les polítiques clau, com la seguretat, la neteja, la resiliència i l’adaptació al marc macroeconòmic, cobrint els compromisos previstos al Pla de Mandat 2024-2027. També s’hi inclouen estratègies de transformació i futures alineades amb l’Agenda 2030, com el pla de renaturalització de la ciutat.

En quant als ingressos, es preveu un augment del pressupost d’ingressos corrents de 11 milions, arribant a 152,50 milions al 2024. Destaquen l’increment en les aportacions del PIE (Participació en els Ingressos de l’Estat), que passa de 40,4 milions d’euros a 47,4 milions, i l’augment dels tributs mitjançant la modificació de les ordenances fiscals.

Pel que fa als desemborsaments, s’incrementa la pressió fiscal per fer front als augments salarials, la càrrega financera, l’adequació dels preus dels contractes i l’encariment dels subministraments, amb un impacte econòmic previst de gairebé 6 milions d’euros.

Els esforços es centren en despesa social, medi ambient, seguretat i neteja, assignant partides significatives a aquestes àrees, com 29,5 milions per a Medi ambient, jardins i sanejament, 24,5 milions per a la reducció del deute públic, 19, 4 milions per a seguretat, mobilitat i protecció civil, i 18 milions per a protecció i promoció social, recollida i neteja viària.

Quant a les inversions, es preveuen 24,19 milions d’euros, finançats amb nou endeutament, subvencions i contribucions especials. Les àrees clau inclouen transformació urbana, sostenibilitat, inclusió social, bon govern i administració, i prosperitat de la ciutat.

En resum, els pressupostos reflecteixen un enfocament decidit cap a les prioritats ciutadanes, amb un equilibri entre les necessitats actuals i les projectes de futur, tot garantint la sostenibilitat financera de l’Ajuntament de Mataró.