Aigües de Mataró ha posat en marxa una actuació de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable als carrers de Francisco Pizarro (des del carrer Miquel Biada fins al carrer José M. Torrijos), Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés (amb la ronda Francesc Macià), i José M. Torrijos.

 

Els treballs inclouen la instal·lació de 652 metres de noves canonades amb diversos diàmetres, així com la col·locació de vàlvules de maniobra i descàrrega per assegurar el correcte funcionament i manteniment de la xarxa. A més, es disposarà d’un nou hidrant per millorar la seguretat contra incendis a la zona.

Durant el desenvolupament de l’obra, es col·locaran canonades provisionals per reduir al mínim les molèsties i garantir la continuïtat del servei mentre es retira la xarxa existent i es posa la nova. El traçat de les canonades es realitzarà principalment a la vorera, assegurant sempre un pas lliure per als vianants. El trànsit de vehicles no es veurà afectat, excepte en els punts on s’haurà de tallar temporalment per retirar la xarxa existent. Els accessos als passos de vianants també poden quedar puntualment afectats i sempre es notificarà amb antelació.

Els treballs es realitzaran en diferents fases per minimitzar les molèsties als ciutadans. La reposició de les voreres es farà principalment amb panots, i es garantirà la continuïtat amb els paviments actuals mitjançant l’ús de materials similars.

Aquesta important obra inclou la part civil, adjudicada a l’empresa Catalana Empordanesa de Serveis, SL per un import de 124.981,10 € (IVA inclòs), i la part mecànica a càrrec d’Aigües de Mataró per un import de 119.370,68 € (IVA inclòs).

La iniciativa, enquadrada dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), va iniciar-se el passat dilluns 30 d’octubre i s’estima que els treballs finalitzaran cap a mitjans de febrer, millorant així la xarxa d’abastament d’aigua a aquesta zona de la ciutat.