El ple municipal aprova una modificació pressupostària per un import de 4,2 milions d’euros en el Pressupost Municipal del 2023. Segons el govern municipal, aquesta acció té com a principal objectiu donar cobertura als dèficits i noves necessitats de despesa que s’han sorgit i que no poden ser ajornades fins a l’any següent.

 

D’aquests 4.213.220,08 euros de la modificació pressupostària, 785.162,31 euros es destinen a habilitar crèdit per a inversions, augmentant la dotació per a projectes d’inversió que han experimentat un augment de cost o s’han afegit nous projectes. Això inclou l’adequació de la reforma interior de l’edifici de la Presó (96.375,86 euros), el Centre d’acollida d’animals de companyia del carrer de Galícia (146.207,33 euros), millores als vestuaris de la Policia Local (12.800 euros) i la compra d’habitatges (489.779,12 euros).

A més, s’assignen 1.574.107,71 euros per habilitar crèdit pressupostari per a despeses corrents que són necessàries i no poden ser ajornades o que no estaven prèviament dotades de pressupost o ho estaven de manera insuficient. Això inclou l’augment de la partida destinada a l’oficina de residus per als serveis de neteja i recollida de brossa i per cobrir el dèficit de la revisió de preus (408.166,11 euros), diferents actuacions en equipaments municipals (25.300 euros), treballs del pla de mobilitat urbana i sostenible (170.800 euros), diverses partides destinades al Servei d’Esports per al projecte Joventut Esportiva, Societat Activa, despeses relacionades amb obres a diferents instal·lacions i subvencions nominatives al Centre Natació Mataró i al Centre Catòlic (105.268,50 euros), així com nous projectes de programació cultural, gestió arqueològica i calendari festiu, tots sota la supervisió del Servei de Cultura (270.330,66 euros).

Finalment, es realitza un traspassament de crèdit per un import d’1.853.950,06 euros entre diferents partides pressupostàries per ajustar la seva classificació al destí concret de les despeses.