La Junta de Govern ha donat llum verda al projecte del nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Mataró, destinat al servei municipal de recollida i acollida d’animals. Aquest nou equipament tindrà capacitat per acollir fins a 70 gossos i 80 gats. Al mateix temps, s’ha plantejat la possibilitat de construir un segon equipament privat per a les activitats de protecció d’animals.

 

Després del tancament de les antigues instal·lacions del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics al carrer de Galícia l’any 2017, a causa de les condicions inadequades per als treballadors i els animals, aquest servei es va traslladar a la finca municipal de Cal Pilé de manera provisional. Ara, es reconeix la necessitat d’edificar un nou centre per complir amb les exigències i normatives relatives al benestar dels animals.

La solució adoptada per l’Ajuntament implica la creació d’un doble equipament al carrer de Galícia, en el marc d’una modificació puntual del Pla General a la carretera de Cirera. Els terrenys, obtinguts per l’Ajuntament mitjançant ocupació directa, es troben entre el túnel de l’autopista i la deixalleria. Tot i que es tracta de dos edificis contigus, funcionaran de manera independent: un albergarà el nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC), que serà gestionat pel municipi i construït per l’Ajuntament, i l’altre estarà destinat a les activitats de la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM), que actualment es troba al refugi de Cal Pilé i que serà responsable de la seva construcció.

La Junta de Govern ha donat el vistiplau al projecte bàsic i executiu del CAAC, amb un pressupost d’execució de les obres de 1.623.277,79 € (IVA inclòs).

El disseny de la construcció recorda la forma d’una pinta, amb una estructura longitudinal que ocuparà la façana del carrer de Galícia i servirà com a àrea de transició cap als espais on es trobaran els gossos i els gats. L’entrada principal estarà situada en l’edifici principal, que tindrà una estructura lleugera de fusta amb un exterior de làmina metàl·lica i una coberta a dues aigües. A l’interior, es disposarà d’una àrea de recepció amb un ampli vestíbul, una zona d’informació i administració, així com una aula polivalent per a grups. Des del vestíbul, s’accedirà a l’àrea de serveis, amb lavabos, menjador i vestidors.

La cara nord de l’edifici principal allotjarà una sala de cures, una sala d’hospitalització i un dispensari veterinari. Just davant de l’àrea clínica, es trobarà la zona de magatzems per a aliments, neteja i residus.

Un passadís exterior cobert permetrà accedir als diferents compartiments dels animals. Cada box, amb una superfície d’uns 8m², estarà orientat cap al sud i tindrà una part coberta i una part descoberta per a la recepció de la llum solar. Cada dos compartiments disposaran d’un petit pati exterior, on els animals podran passar la major part del dia, i també servirà com a zona d’accés. S’instal·laran abeuradors automàtics i tremuges per al menjar, i es preveurà un sistema de lones per proporcionar ombra quan sigui necessari.

El recinte per als gats ocuparà la zona nord-oest i estarà tancat amb un ampli pati reixat i vegetat.

La tanca perimetral de l’equipament serà una combinació de tanca acústica i vegetal, amb l’objectiu de proporcionar una protecció òptima tant en termes acústics com visuals.

El projecte del CAAC afecta una superfície total de parcel·la de 2.175,85 m2 i també inclou la urbanització dels talussos i les voreres exteriors, que ocupen una superfície conjunta de 446,46 m2.

Un cop aprovat inicialment per la Junta de Govern, el projecte estarà sotmès a un període de 30 dies hàbils d’informació pública. Si no es presenten al·legacions, s’aprovarà definitivament. Posteriorment, es licitaran i adjudicaran les obres, que tindran un termini d’execució de 12 mesos una vegada iniciades.