L’avantprojecte de les ordenances fiscals per al proper any a Mataró preveu un augment dels impostos justificat, segons el govern municipal, pel manteniment dels serveis essencials de l’Ajuntament.

 

La pujada impositiva anirà acompanyada d’un Pla de Racionalització que busca garantir l’equilibri pressupostari i millorar l’eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania i les empreses.

La situació econòmica actual obliga l’Ajuntament de Mataró a incrementar la pressió fiscal. Augments com els increments salarials dels treballadors municipals, l’increment de la càrrega financera pels préstecs i l’ajust dels preus dels contractes als nivells d’inflació, tot això a causa de la crisi energètica, fan necessària aquesta mesura per continuar oferint un alt nivell de serveis a la comunitat.

No obstant això, el pressupost de l’Ajuntament per al 2024 serà el més gran de la història, amb 164 milions d’euros, un 5% més alt que l’exercici anterior. Aquest pressupost permetrà mantenir un enfocament en les polítiques prioritàries com la seguretat i la neteja, així com iniciar projectes futurs alineats amb l’Agenda Urbana Mataró 2030.

La major part de la despesa es destinarà a la protecció i promoció social, amb una partida de 18,4 milions d’euros, dels quals 5,5 milions seran destinats al Servei d’Atenció Domiciliària. Seguidament, 18 milions es reservaran per a la neteja i la recollida de residus, i 17,7 milions es destinaran a la seguretat i la protecció civil.

L’increment dels tributs afectarà l’Impost de Bens Immobles (IBI), la plusvàlua, les taxes per la gestió de residus domiciliaris i comercials, i aplicarà l’increment de l’IPC a les taxes en general. S’estima que aquesta pujada tindrà un impacte econòmic d’uns 5 milions d’euros.

Pel que fa a l’Impost de Bens Immobles, la proposta per al 2024 implica un augment del tipus impositiu del 7%, situant-lo en un 0,6372%, la qual cosa elevarà el rebut mig dels ciutadans. Aquest increment es preveu fer-lo de manera gradual durant els pròxims exercicis d’aquest mandat.

Quant a la plusvàlua, la proposta eleva el tipus màxim al 30%, equiparant-se a la majoria dels municipis de la província de Barcelona.

Pel que fa a les taxes de gestió de residus, s’ajustaran a la nova regulació que promou sistemes de pagament per generació, amb augment tarifari per als ciutadans que generin menys residus.

Per compensar l’augment de l’IPC, es preveu un augment del 3,6% en les altres taxes.

A més de l’augment dels impostos, la modificació de les ordenances fiscals busca adaptar-se a les noves normes jurídiques per millorar la gestió dels tributs i ingressos de dret públic.

El ple municipal ja ha aprovat provisionalment aquestes modificacions de les ordenances fiscals amb els vots favorables del govern (PSC i ECPM), JxM i PP. El pressupost i les ordenances es preveu que s’aprovin definitivament el 21 de desembre.