Aquestes subvencions, atorgades mitjançant un procés competitiu, tenen com a objectiu donar suport a les activitats culturals impulsades al Maresme.

 

El Consell Comarcal del Maresme ha resolt la Convocatòria d’atorgament de subvencions per al foment de l’activitat cultural a la comarca durant l’any 2023.

En total, s’han seleccionat 14 dels 48 projectes presentats per rebre ajuts econòmics, que oscil·len entre 2.272,50 i 5.000 euros. Això representa una inversió total de 56.792,50 € per part del Consell Comarcal en suport a entitats i professionals que promouen l’activitat cultural a la comarca.

Aquesta és la segona convocatòria d’ajuts del Consell Comarcal per donar suport a projectes relacionats amb l’activitat cultural, tant presencials com no presencials, que les entitats culturals i els seus professionals porten a terme a la comarca a fi de promoure la cultura i la presència del sector en la societat. Això inclou àmbits com la gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural.

D’acord amb les bases de la convocatòria, l’ajuda màxima atorgada als projectes que compleixen els requisits és de 5.000 €. La valoració es realitza segons diversos criteris, incloent la descripció de les activitats, l’àmbit d’influència territorial, la col·laboració amb altres entitats, la viabilitat del pressupost, la presència d’un pla de comunicació i els mitjans d’avaluació de l’activitat o el projecte.