Els alcaldes i alcaldesses de l’Associació de l’Arc Metropolità han llançat una crida d’alerta sobre la necessitat imperiosa de millorar el finançament dels ajuntaments. És un repte que, segons han destacat, s’ha de resoldre el més aviat possible a través d’un acord entre el Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i l’àmbit local.

 

A més a més, la situació financera dels municipis s’ha vist agreujada per factors com la pèrdua d’ingressos derivats de l’impost de plusvàlua, l’increment dels costos energètics i l’augment de l’Índex de Preus al Consum (IPC). L’any 2022, aquests factors van representar una càrrega financera de més de 83,7 milions d’euros, equivalent al 7,6% dels pressupostos municipals a la regió de l’Arc Metropolità.

Per aquest motiu, més enllà de mesures temporals, els alcaldes i alcaldesses han demanat al Govern de l’Estat una reforma urgent de la llei de finançament local i al Govern de la Generalitat la creació urgent d’una llei de finançament local, en compliment de l’article 220.1 de l’Estatut de Catalunya.

Així mateix, han sol·licitat les modificacions legislatives necessàries per introduir elements de progressivitat més àmplia en els impostos i establir els mecanismes necessaris perquè els ajuntaments puguin gestionar com a mínim el 15% dels Fons Europeus de Reconstrucció Econòmica (Next Generation) transferits a l’Estat, segons la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Demanen, igualment, la creació urgent d’un fons de compensació municipal per mitigar la reducció d’ingressos provocada per la reforma de l’impost de plusvàlua. Aquest impost solia representar aproximadament el 4,5% dels ingressos dels municipis de l’Arc Metropolità. No obstant això, com a conseqüència d’una sentència que va limitar la capacitat dels ajuntaments per recaptar aquest impost, el 2022 aquests municipis van recaptar només el 46,64% de la quantitat inicialment prevista, deixant de percebre més de 26 milions d’euros.

Un altre factor determinant en els pressupostos municipals ha estat l’increment dels costos energètics en diverses àrees. Això ha obligat a ajustar els pressupostos per adaptar la despesa a la realitat, ja que l’augment de les despeses energètiques ha representat més del 70%, i aquesta quantitat s’ha hagut de treure d’altres àrees de despesa. L’impacte d’aquesta situació va superar els 18 milions d’euros l’any passat a la regió de l’Arc Metropolità. Pel que fa a l’IPC, l’increment va ser del 5,8% l’any 2022, i aquest augment hauria significat un augment de més de 24,4 milions d’euros en les despeses, sense tenir en compte els costos energètics. A tot això cal afegir altres increments, com l’increment salarial dels treballadors públics.